0961900769
TỔNG KHO ĐÈN LED - SỐ 1 VIỆT NAM
0
  • 0

Đèn trang trí Slister A

Mã đèn:   HE-02 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-01 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-05 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-04 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-03 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-07 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-06 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   HE-08 Kích thước:   Đuôi đèn:  

Mã đèn:   33766/L60 Kích thước:   1900xH2400mm Đuôi đèn:   E14

1.296.640.000đ

Mã đèn:   33741/145+10+45 Kích thước:   2700Xh3070MM Đuôi đèn:   E14

1.067.200.000đ

Mã đèn:   F1025-16+12+8+4 Kích thước:   1500xH1900mm Đuôi đèn:   E14

268.600.000đ

Mã đèn:   F8886-16+8+4 Kích thước:   1500XH1450mm Đuôi đèn:   E14

285.600.000đ

Mã đèn:   F8886-16+8+4 Kích thước:   370xH550mm Đuôi đèn:   E14

3.655.000đ

Mã đèn:   F8886-2 Kích thước:   380xH550mm Đuôi đèn:   E14

5.100.000đ

Mã đèn:   F8886-8 Kích thước:   900xH650mm Đuôi đèn:   E14

40.460.000đ

Mã đèn:   F886-12+6 Kích thước:   1250xH1050mm Đuôi đèn:   E14

93.500.000đ

Mã đèn:   1278/10+5 Kích thước:   960xH920mm Đuôi đèn:   E14

63.680.000đ

Mã đèn:   1278/12+6 Kích thước:   1100xH1060mm Đuôi đèn:   E14

93.760.000đ

Mã đèn:   1278/10 Kích thước:   960xH830mm Đuôi đèn:   E14

5.856.000đ

Mã đèn:   1290/10 Kích thước:   830xH700mm Đuôi đèn:   E14

36.480.000đ

Mã đèn:   1290/12+8+4 Kích thước:   950xH1060mm Đuôi đèn:   E14

77.760.000đ

Mã đèn:   1290/10+5 Kích thước:   830xH800mm Đuôi đèn:   E14

45.760.000đ

Mã đèn:   1286/24+6 Kích thước:   1100xH850mm Đuôi đèn:   E14

102.080.000đ

Mã đèn:   1286/16 Kích thước:   930xH660mm Đuôi đèn:   E14

50.400.000đ

Mã đèn:   9294/2 Kích thước:   300x500mm Đuôi đèn:   E14 x 2

4.864.000đ

Mã đèn:   9294/1 Kích thước:   160x500mm Đuôi đèn:   E14 x 1

3.344.000đ

Mã đèn:   9144/3 Kích thước:   360x610mm Đuôi đèn:   E14

5.115.000đ

Mã đèn:   1226/15 Kích thước:   920xH760mm Đuôi đèn:   E14

47.740.000đ

Mã đèn:   1285/20 Kích thước:   900xH600mm Đuôi đèn:   E14

48.000.000đ

Mã đèn:   1285/20+5 Kích thước:   900xH750mm Đuôi đèn:   E14

58.880.000đ

Mã đèn:   1287/10 Kích thước:   1100xH920mm Đuôi đèn:   E14

74.880.000đ

Mã đèn:   1287/8 Kích thước:   900xH920mm Đuôi đèn:   E14

50.560.000đ

Mã đèn:   F8881-10+5 Kích thước:   1050xH900mm Đuôi đèn:   E14

40.460.000đ

Mã đèn:   F8881-8 Kích thước:   800xH900mm Đuôi đèn:   E14

23.460.000đ

Mã đèn:   F8881-12+6+6 Kích thước:   1200xH1200mm Đuôi đèn:   E14

62.560.000đ

Mã đèn:   1257/15 Kích thước:   960xH680mm Đuôi đèn:   E14

39.215.000đ

Mã đèn:   1095/16 Kích thước:   900xH680mm Đuôi đèn:   E14

18.570.000đ

Mã đèn:   1253/24+8+6 Kích thước:   1200xH1150mm Đuôi đèn:   E14

115.475.000đ